Buitenklassen

Project

Bij mooi weer doorbreken we de schoolmuren en geven we les in een van de buitenklassen. Een groene omgeving heeft een positief effect op het welbevinden, creëert rust en stimuleert creativiteit.

Unieke leeromgeving

De school ligt op een groot domein en heeft heel wat buitenruimte. We beschikken zelfs over ons eigen kleine natuurreservaat waar leerlingen biotoopstudies kunnen doen.

Jongeren voorbereiden om de toekomst

Onze jongeren van nu zijn de burgers van de toekomst. We willen hen sensibiliseren op vlak van milieu en klimaat.