Stage in Londen voor onze leerlingen uit het beroepsonderwijs richting verzorging en 7e jaar thuis- en bejaardenzorg.

In samenwerking met ADC zullen de leerlingen een buitenlandse ervaring opdoen die hen zal verrijken op arbeids- en op persoonlijk vlak. Een unieke kans!

Project

Atheneum Eureka hanteert een frisse en dynamische visie waarin een burgerschap, brede vorming en een open blik op de wereld een grote rol spelen.

De school schat de waarde van ‘externe opleiding‘ zeer hoog in en wil hiertoe bruggen bouwen om zowel leerlingen als leerkrachten te verrijken. Daarenboven willen we leerkrachten ook inspireren en komen tot kwaliteitsvolle vernieuwingen in ons onderwijs.

Met dit project willen we onze leerlingen een unieke kans geven om de internationale en interculturele aspecten van onze opleiding te ervaren.

Zo worden leerlingen nog beter voorbereid op de arbeidsmarkt en de mobiliteit en flexibiliteit die daarin gevraagd wordt. Daarenboven vergroten 7de jaarsleerlingen hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk via een Europees gecertificeerde stage in het buitenland. Daarnaast zal dit certificaat én de ervaring van een buitenlandse stage een extra stimulans zijn om tijdens hun carrière eventueel hun grenzen – letterlijk – te verleggen.

Ook zal deze buitenlandse stage de persoonlijke ontwikkeling van de leerling ten goede komen. Zelfstandigheid, goed teamoverleg en ‘ open-mindedness’ zijn hier onze sleutelwoorden die we maar al te graag in onze richting in de verf zetten.

Een unieke ervaring!

Project 2017-2018

Atheneum Eureka nodigt KTA Brugge uit tot samenwerking waardoor 20 leerlingen uit beide scholen op stage kunnen naar Londen. De begeleiding wordt opgenomen door 2 leerkrachten die de ganse periode paraat staan voor begeleiding en coaching en die ook een luisterend oor bieden.

Project 2018-2019

Atheneum Eureka breidt de samenwerking uit. Naast deelname van KTA Brugge, participeert nu ook atheneum Jan Fevijn. Deze drie scholen die deel uitmaken van scholengroep impact sturen 36 leerlingen richting Londen, onder begeleiding van 4 leerkrachten.

Het project krijgt een nieuwe naam: care with impact

Project 2019-2020

Het consortium van Atheneum Eureka, KTA Brugge en atheneum Jan Fevijn breidt uit met atheneum Blankenberge. Samen zullen we ook in 2019-2020 36 leerlingen de kans bieden op een unieke stage-ervaring in Londen.

Project 2020-2021

Wegens de corona-crisis wordt het project dit schooljaar niet uitgevoerd. We hopen volgend schooljaar wel terug onze internationale stage te kunnen organiseren.

Ik had nooit gedacht dat ik de kans zou hebben om in het buitenland (Londen) stage te kunnen lopen. Het was zeer leerrijk en tof. In Londen hebben we bepaalde dingen geleerd zoals zelfstandig zijn, ons Engels en hoe daar gewerkt wordt. Deze stage was de beste ooit! Als ik nog eens die kans zou krijgen, zou ik deze zeker grijpen!

Emilie, Leerling 6 verzorging

Het was een erg leerrijke ervaring om stage te doen in London. We merkten duidelijk de verschillen tussen de Belgische en Engelse methodes in verzorging. We leerden ook zelfstandig te zijn en maakten kennis met een andere taal. Tussen de stages door was er ook nog tijd om verschillende bekende plaatsen in London te ontdekken.

Chloé, Leerling 6 verzorging