Innovatieve A-stroom

We zorgen voor een degelijke basisvorming en versterken deze via het leerlab. We doorbreken vakmuren en klasmuren door gebruik van inspirerende leerruimtes. In het kader van flexibel en digitaal leren, stellen we voor elke leerling een chromebook ter beschikking.

27u | basisvorming + leerlab

Lessentabel basisvorming

1e leerjaar 1e graad
STEM: wiskunde – wetenschappen – techniek
Wiskunde 4u
Natuurwetenschappen 1u
Aardrijkskunde 2u
STEM 2u
Talen
Nederlands 4u
Frans 4u
Engels 2u
Mens en maatschappij
Geschiedenis 1u
Levensbeschouwing 2u
Mens en samenleving (economie  -burgerschap – mediawijsheid) 2u
Artistieke en lichamelijke vorming
Artistieke vorming 1u
Lichamelijke opvoeding 2u

3u | flex

  1. Ruimte voor feedback, gekoppeld aan remediëring en verdieping van leerstof: extra uitleg of uitdaging.
  2. Ruimte voor verbreding via (persoonlijke) projecten.
  3. Kennismaking met diverse studiedomeinen via workshops, uitstappen of peerteaching.

Aandacht voor ontwikkeling van vaardigheden zoals samenwerken, communiceren, digitale vaardigheden.

leerlab

  1. Ruimte voor flexibel leren. Leertijd is afgestemd op élke leerling.
  2. Co-teaching creëert ruimte voor vakoverstijgend leren.

Leerkrachten coachen élke leerling in het ontwikkelen van een zelfsturend leerproces.

voorbeeld lessenrooster

2u | keuze

STEM engineering

Uitdaging op vlak van wiskunde en wetenschappen. In een hoogtechnologische context wordt gewerkt aan een leerlijn programmeren en computationeel denken in combinatie met wetenschap.

STEM staat voor Science Technology Engineering Mathematics

STEM wetenschap

Als groene school leggen we accent op het milieu en klimaat. Werken we aan projecten én steken we de handen uit de mouwen in de groene zones op het schooldomein.

STEM staat voor Science Technology Engineering Mathematics

Ondernemerschap

Sociale, culturele, ondernemende én vrije projecten zoals bv. het ontwikkelen van een escape room. Het kan gaan om een persoonlijk project of groepsproject.

Latijn

In Latijn ontwikkel je je talenkennis en maak je kennis met de Grieks-Romeinse cultuur en de invloed ervan op onze samenleving.