Innovatieve A-stroom

We zorgen voor een degelijke basisvorming en versterken deze via het leerlab. We doorbreken vakmuren en klasmuren door gebruik van inspirerende leerruimtes. In het kader van flexibel en digitaal leren, stellen we voor elke leerling een chromebook ter beschikking.

27u | basisvorming + leerlab

Lessentabel basisvorming

1e leerjaar 1e graad
STEM: wiskunde – wetenschappen – techniek
Wiskunde 4u
Natuurwetenschappen 1u
Aardrijkskunde 2u
STEM 2u
Talen
Nederlands 4u
Frans 4u
Engels 2u
Mens en maatschappij
Geschiedenis 1u
Levensbeschouwing 2u
Mens en samenleving (economie  -burgerschap – mediawijsheid) 2u
Artistieke en lichamelijke vorming
Artistieke vorming 1u
Lichamelijke opvoeding 2u

3u | LEERLAB (flex)   

Tijdens deze uren wordt flexibel gewerkt op drie vlakken:

  1. Feedback, gekoppeld aan remediëring en verdieping van leerstof: extra uitleg of uitdaging.
  2. Verbreding via (vakoverstijgende) projecten.
  3. Kennismaking met diverse studiedomeinen via workshops.

LEERLAB (les)   

Tijdens deze uren – waarmee we de traditionele lessen doorbreken – staan 2 vakken op het programma. De leertijd is flexibel wat wil zeggen dat leerlingen meer tijd kunnen nemen of sneller kunnen werken aan doelstellingen. In deze lessen worden leerlingen gecoacht in het ontwikkelen van zelfsturing.

2u | keuze

STEM engineering

Uitdaging op vlak van wiskunde en wetenschappen. In een hoogtechnologische context wordt gewerkt aan een leerlijn programmeren en computationeel denken in combinatie met wetenschap.

STEM staat voor Science Technology Engineering Mathematics

STEM wetenschap

Als groene school leggen we accent op het milieu en klimaat. Werken we aan projecten én steken we de handen uit de mouwen in de groene zones op het schooldomein.

STEM staat voor Science Technology Engineering Mathematics

Ondernemerschap

Sociale, culturele, ondernemende én vrije projecten zoals bv. het ontwikkelen van een escape room. Het kan gaan om een persoonlijk project of groepsproject.

Latijn

In Latijn ontwikkel je je talenkennis en maak je kennis met de Grieks-Romeinse cultuur en de invloed ervan op onze samenleving.