EUREKA | KRACHTIG LEREN

Toen Archimedes – een wetenschapper uit het Oude Griekenland – zijn bekende wet ontdekte, riep hij luid ‘EUREKA’. De voorloper van de moderne ‘YES’!  Dat is waar het op onze school om draait. Het ‘YES’ moment. Iedereen wordt uitgedaagd & ondersteund om zich verder te ontplooien en zo eigen eurekamomenten te beleven. Leerlingen ontdekken hun talenten en interesses. Bovendien stimuleren we hen om hier met goesting te zijn, want leren levert zoveel meer op als leerlingen goed in hun vel naar school komen.

Achter de schoolpoort bevindt zich een campus waar je naast (traditionele) leslokalen heel wat flexibele (innovatieve) leerruimtes vindt. Bovendien maken we graag gebruik van onze buitenklassen.

We werken aan een stevige basiskennis en zorgen enerzijds voor aansluiting bij de belevingswereld en anderzijds openen we de blik op de wereld. Zo worden onze leerlingen kritische en sterke wereldburgers.

Sporters scoren het best met een eigen coach. Ook op school maakt zo’n coach het verschil. Alle leerlingen hebben een vertrouwenspersoon die hun leertraject opvolgt. Iemand die de leerling laat groeien en het beste uit zichzelf doet halen. Daarenboven stimuleren we leerlingen in het ontwikkelen van een sterk inzicht in het eigen leerproces en functioneren.

Jongeren ontdekken beter wat ze graag doen en goed kunnen in een leeromgeving waar ze zich goed voelen. Samen met ouders en andere partners vormen we een warme ploeg die leerlingen sterkt om er voluit voor te gaan.

We werken elke dag aan een verbindend klimaat wat mogelijk is door onze peroonlijke aanpak in een sfeer waar iedereen elkaar kent.

RIJK LEREN
COACHEN
CONNECTEREN
RIJK LEREN
COACHEN
CONNECTEREN