EUREKA | AANPAK

COACHING

Krachtig leren met gepaste begeleiding.

DE LEERKRACHT ALS COACH

Elke leerling heeft een coach. Deze begeleidt en ondersteunt de leerling, volgt deze op en is ook aanspreekpunt voor ouders. Op regelmatige basis staat de coach in voor het leerlingen- en oudercontact.

STUDIECOACHING

Op maandag en donderdag is er naschools studiecoaching. In workshops bieden we leerlingen verschillende strategieën aan om te leren. Daar ondervindt de leerling wat wel en wat niet werkt bij het verwerken van leerstof. Na elke workshop gaat de leerling onmiddellijk actief aan de slag.

LEERLINGENBEGELEIDING

Het team leerlingenbegeleiding én de externe ondersteuners zorgen ervoor dat élke leerling de gepaste begeleiding krijgt.

MEE(R) MET ICT

Krachtig leren met versterken van digitale vaardigheden.

De samenleving is doordrongen van technologie. Het leven speelt zich in toenemende mate online af. Daarom is in ons krachtig leren digitalisering een vaste waarde. Om goed te functioneren in de digitale samenleving leren we élke leerling om op een zinvolle manier om te gaan met technologie. We zetten chromebooks en laptops in voor élke leerling. Hiermee draaien we de kraan van de digitalisering volledig open.

De VR & future classroom zijn ruimtes waar leerlingen ontdekken én uitgedaagd worden hun digitale skills te ontwikkelen door middel van hoogtechnologische media.

Het project ‘future classroom@eureka’ werd door de Koning Boudewijnstichting geselecteerd voor ondersteuning door het ‘Digital Belgium Skills Fund’.  

LEEROMGEVING

Krachtig leren in een inspirerende leeromgeving.

Om een krachtige en flexibele leeromgeving te creëren, bouwden we ruimtes om tot polyvalente (co-)working spaces. Er is ruimte voor instructie, individueel en samenwerkend leren.

We hebben diverse buitenklassen en ons eigen kleine natuurreservaat op het grote, groene domein. Buitenlessen hebben een positief effect op het welbevinden, ze stimuleren de creativiteit en zorgen ervoor dat leerlingen actief aan de slag blijven.

Er zijn diverse sfeervolle gespreksruimtes waar we tijd maken voor gesprekken met leerlingen, ouders en andere betrokkenen.

SODA-SCHOOL

SODA staat voor stiptheid, orde, discipline en attitude.
Wij worden ondersteund door vzw SODA+ bij het motiveren van zoveel mogelijk leerlingen. Hun motto is: ‘Iedereen kan succesvol worden’.
Meer info op de website sodaplus 

meer over ons pedagogisch concept
meer over leerlab