EUREKA | AANPAK

LEERLAB

We zorgen ervoor dat vakken op elkaar afgestemd zijn en maken ruimte voor activiteiten waarin inhouden van diverse leerdomeinen geïntegreerd aan bod komen.

Daarenboven doorbreken we de lesdagen regelmatig (in de 1e graad dagelijks!) door lessen in klaslokalen af te wisselen met lessen in polyvalente leerruimtes waar we extra ruimte creëren voor gepersonaliseerd en zelfsturend leren.
In de verschillende graden en onderwijsvormen leggen we accenten die afgestemd zijn op de graad, de onderwijsvorm en de richting.

COACHING

DE LEERKRACHT ALS COACH

Elke leerling heeft een coach. Deze begeleidt en ondersteunt de leerling, volgt deze op en is ook aanspreekpunt voor ouders. Op regelmatige basis staat de coach in voor het leerlingen- en oudercontact.

STUDIECOACHING

Op maandag en donderdag is er naschools studiecoaching. In workshops bieden we leerlingen verschillende strategieën aan om te leren. Daar ondervindt de leerling wat wel en wat niet werkt bij het verwerken van leerstof. Na elke workshop gaat de leerling onmiddellijk actief aan de slag.

LEERLINGENBEGELEIDING

Het team leerlingenbegeleiding én de externe ondersteuners zorgen ervoor dat élke leerling de gepaste begeleiding krijgt.

MEE(R) MET ICT

De samenleving is doordrongen van technologie. Het leven speelt zich in toenemende mate online af. Daarom is in ons krachtig leren digitalisering een vaste waarde. Om goed te functioneren in de digitale samenleving leren we élke leerling om op een zinvolle manier om te gaan met technologie. We zetten chromebooks en laptops in voor élke leerling. Hiermee draaien we de kraan van de digitalisering volledig open.

De VR & future classroom zijn ruimtes waar leerlingen ontdekken én uitgedaagd worden hun digitale skills te ontwikkelen door middel van hoogtechnologische media.

Het project ‘future classroom@eureka’ werd door de Koning Boudewijnstichting geselecteerd voor ondersteuning door het ‘Digital Belgium Skills Fund’.  

LEEROMGEVING

Om een krachtige en flexibele leeromgeving te creëren, bouwden we ruimtes om tot polyvalente leerruimtes. Er is plaats voor instructie, individueel en samenwerkend leren.

We hebben diverse buitenklassen en ons eigen kleine natuurreservaat op het grote, groene domein. Buitenlessen hebben een positief effect op het welbevinden, ze stimuleren de creativiteit en zorgen ervoor dat leerlingen actief aan de slag blijven.

Er zijn diverse sfeervolle gespreksruimtes waar we tijd maken voor gesprekken met leerlingen, ouders en andere betrokkenen.

SODA-SCHOOL

SODA staat voor stiptheid, orde, discipline en attitude.
Wij worden ondersteund door vzw SODA+ bij het motiveren van zoveel mogelijk leerlingen. Hun motto is: ‘Iedereen kan succesvol worden’.
Meer info op de website sodaplus 

BRUISENDE SCHOOL

We doen diverse uitstappen en heel wat activiteiten, waar onze leerlingenraad regelmatig de schouders onder zet.

Dit schooljaar zorgde onze leerlingenraad bijvoorbeeld al voor een halloween-spookkot & een groot feest na de examens ‘eureka-connect’.

HEDENDAAGSE SCHOOL

Atheneum Eureka neemt deel aan

  • het traject warme scholen
  • het project Talent: lerend netwerk rond onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen