Innovatieve B-stroom

We zorgen voor een degelijke basisvorming en versterken deze via werktijd. We doorbreken vakmuren via ProTech. We werken met kleine klasgroepen waar we aandacht hebben voor interesses en talenten van leerlingen, waar we aansluiten bij de leefwereld van de jongeren en waar we inzetten op SODA (stiptheid, orde, discipline, attitude).

27u | basisvorming

Lessentabel basisvorming

1e leerjaar B 1e graad 27u
ProTech
Project 5u
STEM (technologie) 6u
Talen
Nederlands 4u
Frans 2u
Engels 1u
Algemene vakken
Wiskunde 4u
Levensbeschouwing 2u
Artistieke en lichamelijke vorming
Artistieke vorming 1u
Lichamelijke opvoeding 2u

2u | keuze

STEM-projecten

Het accent ligt op STEM (technologie), maar we creëren ruimte voor de leerlingen zodat ze ook aan persoonlijke projecten kunnen werken.

Combi 

3 periodes met andere invulling :

  • STEM: creëren van projecten
  • ondernemerschap: organiseren van activiteiten
  • natuur: de handen uit de mouwen steken in de groene zones

ProTech

  • In Protech komen Project en Technologie samen in maximaal vakoverstijgend werken.
  • Vijf vakken worden aan elkaar vastgeklikt: ruimte (aardrijkskunde), natuur & wetenschap, mens en maatschappij, tijd (geschiedenis) en STEM.
  • Er wordt gewerkt met thema’s die aanleunen bij de belevingswereld van de leerlingen en uitgewerkt worden tot concrete realisaties. Zo maken we het leren zichtbaar.

3u | flex

  1. Ruimte voor feedback, gekoppeld aan remediëring en verdieping van leerstof: extra uitleg of uitdaging.
  2. Ruimte voor verbreding via (persoonlijke) projecten.
  3. Kennismaking met diverse studiedomeinen via workshops, uitstappen of peerteaching.

Aandacht voor ontwikkeling van vaardigheden zoals samenwerken, communiceren, digitale vaardigheden.