Een sterke basisvorming met ruimte voor een persoonlijk leertraject waar leerlingen gemotiveerd en gestimuleerd worden.

Voor elke leerling een coach – die deel uitmaakt van een kernteam – die leertraject opvolgt en welbevinden monitort én bovendien zorgt voor connectie met het thuisfront.

Een verbindend klimaat door onze persoonlijke aanpak in een sfeer waar iedereen elkaar kent.

29u | Basisvorming

Lessentabel basisvorming

1e leerjaar B 1e graad 29u
Talen
Nederlands 4u
Frans 2u
Engels 1u
Algemene vakken
Wiskunde 4u
Wiskunde – remediëring 1u
Mavo 2u
Natuur – ruimte
3u
STEM (technieken) 6u
Levensbeschouwing 2u
Verkenning – ondernemen 1u
Artistieke en lichamelijke vorming
Artistieke vorming 1u
Lichamelijke opvoeding 2u

Start & exit | 2u

Krachtig leren houdt in dat onze leerlingen een goed zicht hebben op hun lesweek (start), dat ze deze mee leren organiseren en plannen. We zorgen hierbij voor feedback op maat – en nemen hiervoor extra tijd tijdens een reflectiemoment op vrijdag (exit) – zodat elke leerling op het goede spoor blijft. Tijdens deze momenten hebben we ook aandacht voor de groepsgeest.

ICT & media | 1u

Krachtig leren vraagt goede digitale vaardigheden. We leren onze leerlingen goed werken met hun chromebook en online tools en zorgen er bovendien voor dat ze deze ‘mediawijs’ gebruiken.

B-LEAF

Met B-LEAF bouwen we aan een krachtige B-stroom waar leerlingen via coaching, een persoonlijke aanpak, duidelijke structuur, stevige basiskennis, zorg en uitdaging op maat komen tot maximale leerwinst. Dit alles met continue aandacht voor het welbevinden van elke leerling.

Op die manier geven we vorm aan de pijlers rijk leren, coachen en connecteren én zorgen we voor een krachtige start waarop onze jongeren kunnen bouwen in hun verdere schoolloopbaan.

BOUWSTENEN

1. KERNTEAM
  • Melissa Delva | vakdomein project algemene vakken
  • Maritsa Deserranno | vakdomein wiskunde & Frans
  • Gratienne Spirig | vakdomein Nederlands & Engels
  • Liselotte Wouters | vakdomein Nederlands & MAVO

2. VOOR ELKE LEERLING EEN COACH

Inzetten op verbinding zorgt ervoor dat we onze leerlingen heel goed kennen. We weten waar ze sterk in zijn, waar ze ondersteuning bij nodig hebben, waar ze blij of minder blij van worden… We zorgen voor een goed contact met ouders (of opvoedingsverantwoordelijke) en wisselen informatie uit op verschillende manieren: smartschool, whatsappberichten, telefonisch contact of overleg op school.

3. RIJK LEREN

Het leren is gepersonaliseerd, samenwerkend en vakoverstijgend. We zorgen voor samenhang tussen de vakken en leggen de link tussen theorie en praktijk. Dit wordt bevorderd door de 4 coaches die gedurende 19 lesuren samen instaan voor de groep. Zij houden niet vast aan lesuren maar zorgen voor een flexibele organisatie van de lestijd (instructie- en werktijd) die op die manier meer afgestemd is op elke jongere.

4. EEN EIGEN PLEK OP SCHOOL: PLACE TO B

B-LEAF krijgt een eigen, vaste plek in het centrum van de school: de place to B. Er is ruimte voor instructie (les), samenwerkend leren, leren in stilte… Op die manier kunnen we snel inspelen op leernoden van leerlingen én kunnen we differentiëren. Leerlingen die minder instructie nodig hebben, kunnen zo sneller zelfstandig aan de slag in een afzonderlijke ruimte waar we hen toch nog kunnen zien. Aan deze leerruimte grenst een buitenklas waar leerlingen ook aan de slag gaan. Op die manier kunnen ze met een frisse neus in de leerstof duiken. Elke leerling heeft een eigen vakje met leermateriaal (cursussen, schrijfgerief…) en kan gebruik maken van een chromebook.

5. STERK GELOOF IN GROEI EN EIGENHEID VAN ELKE JONGERE
We maken tijd voor onze leerlingen. Niet enkel op vlak van leren maar ook op vlak van samenleven. We zorgen voor goede afspraken en baseren ons hierbij op de leefregels. We zijn een SODA-school. SODA staat voor stiptheid, orde, discipline en attitude. We hechten heel veel belang aan respect. Respect voor elkaar en voor de omgeving. Ook hier maken we ruimte voor. Door in te zetten op het samen leren én samen leven geloven we dat we de best mogelijke kansen geven aan onze leerlingen. We geloven hierbij sterk in hun groeimogelijkheid én eigenheid.