B-leaf

Met B-LEAF bouwen we aan een krachtige B-stroom waar leerlingen door een persoonlijke aanpak, duidelijke structuur, zorg en uitdaging op maat komen tot maximale leerwinst.

Op die manier geven we de jongeren een krachtige start waarop ze kunnen bouwen in hun verdere schoolloopbaan.

Onze bouwstenen

Ervaren kernteam.
Voor elke leerling een coach.
Gepersonaliseerd en samen leren.
Eigen stek op school.
Geloof in groeimogelijkheden van alle jongeren.

Een complementair en ervaren kernteam.

Melissa Delva | vakdomein ProTech
Maritsa Deserranno | vakdomein wiskunde & Frans
Gratienne Spirig | vakdomein Nederlands & Engels

image.png

Voor elke leerling een coach die dicht staat bij leerling én ouders.
Inzetten op verbinding zorgt ervoor dat we onze leerlingen heel goed kennen. We weten waar ze sterk in zijn, waar ze ondersteuning bij nodig hebben, waar ze blij of minder blij van worden… Contact met ouders (of voogd) speelt hierin een belangrijke rol. We zorgen voor een goed contact en wisselen informatie uit op verschillende manieren: smartschool, whatsappberichten, telefonisch contact of overleg op school.

Gepersonaliseerd, samenwerkend en vakoverstijgend leren.
We zorgen voor veel samenhang tussen de vakken en leggen sterk de link tussen theorie en praktijk. Dit wordt bevorderd door de 3 coaches die gedurende 17 lesuren samen instaan voor de groep. Zij houden niet vast aan lesuren maar zorgen voor een flexibele organisatie van de lestijd die op die manier meer afgestemd is op elke jongere.

image.png
Een eigen stek op school: de place to B.
B-LEAF krijgt een eigen, vaste plek in het centrum van de school: de place to B. Deze bestaat uit 4 lokalen waarvan er 3 met elkaar verbonden werden. Er is ruimte voor instructie (les), samenwerkend leren, leren in stilte… Op die manier kunnen we snel inspelen op leernoden van leerlingen én kunnen we differentiëren. Leerlingen die minder instructie nodig hebben, kunnen zo sneller zelfstandig aan de slag in een afzonderlijke ruimte waar we hen toch nog kunnen zien. Aan deze leerruimte grenst een buitenklas waar leerlingen ook aan de slag gaan. Op die manier kunnen ze met een frisse neus in de leerstof duiken. Elke leerling heeft een eigen vakje met leermateriaal (cursussen, schrijfgerief…) en kan gebruik maken van een chromebook.
Een sterk geloof in de groeimogelijkheden én eigenheid van alle jongeren.
We maken tijd voor onze leerlingen. Niet enkel op vlak van leren maar ook op vlak van samenleven. We zorgen voor goede afspraken en baseren ons hierbij op de leefregels. We zijn een SODA-school. SODA staat voor stiptheid, orde, discipline en attitude. We hechten heel veel belang aan respect. Respect voor elkaar en voor de omgeving. Ook hier maken we ruimte voor. Door in te zetten op het samen leren én samen leven geloven we dat we de best mogelijke kansen geven aan onze leerlingen. We geloven hierbij sterk in hun groeimogelijkheid én eigenheid.

basisvorming | 20u

Lessentabel basisvorming

2e leerjaar B 1e graad 27u
ProTECH
STEM (technologie) 1u
Project 4u
Wiskunde
Wiskunde 3u
Talen
Nederlands 4u
Frans 2u
Engels 1u
Levensbeschouwing
Levensbeschouwing 2u
Artistieke en lichamelijke vorming
Artistieke vorming 1u
Lichamelijke opvoeding 2u

keuze | 10u

Optiecluster:

zorg – kantoor/verkoop – technische projecten

Kennismaking met beroepenvelden waarbij je heel wat praktische vaardigheden leert.

 • Verzorging 3u
 • Kantoor/Verkoop 3u
 • Realisaties 4u

Optie:

STEM-technieken

Je leert heel wat praktische vaardigheden uit de technische sectoren.

 • Elektriciteit 3u
 • Realisaties 7u

ProTech   

 • In Protech komen Project en Technologie samen in maximaal vakoverstijgend werken.
 • Vijf vakken worden aan elkaar vastgeklikt: ruimte (aardrijkskunde), natuur & wetenschap, mens en maatschappij, tijd (geschiedenis) en STEM.
 • Er wordt gewerkt met thema’s die aanleunen bij de belevingswereld van de leerlingen en uitgewerkt worden tot concrete realisaties. Zo maken we het leren zichtbaar.

Flex | 2u   

Tijdens deze uren wordt flexibel gewerkt op drie vlakken:

 1. Feedback, gekoppeld aan remediëring en verdieping van leerstof: extra uitleg of uitdaging.
 2. Verbreding via (vakoverstijgende) projecten.
 3. Kennismaking met diverse studiedomeinen via workshops.