Innovatieve B-stroom

We zorgen voor een degelijke basisvorming en versterken deze via werktijd. We doorbreken vakmuren via ProTech. We werken met kleine klasgroepen waar we aandacht hebben voor interesses en talenten van leerlingen, waar we aansluiten bij de leefwereld van de jongeren en waar we inzetten op SODA (stiptheid, orde, discipline, attitude).

20u | basisvorming

Lessentabel basisvorming

2e leerjaar B 1e graad 27u
ProTECH
STEM (technologie) 1u
Project 4u
Wiskunde
Wiskunde 3u
Talen
Nederlands 4u
Frans 2u
Engels 1u
Levensbeschouwing
Levensbeschouwing 2u
Artistieke en lichamelijke vorming
Artistieke vorming 1u
Lichamelijke opvoeding 2u

10u | keuze

Optiecluster:

zorg – kantoor/verkoop – technische projecten

Kennismaking met beroepenvelden waarbij je heel wat praktische vaardigheden leert.

 • Verzorging 3u
 • Kantoor/Verkoop 3u
 • Realisaties 4u

Optie:

STEM-technieken

Je leert heel wat praktische vaardigheden uit de technische sectoren.

 • Elektriciteit 3u
 • Realisaties 7u

ProTech

 • In Protech komen Project en Technologie samen in maximaal vakoverstijgend werken.
 • Vijf vakken worden aan elkaar vastgeklikt: ruimte (aardrijkskunde), natuur & wetenschap, mens en maatschappij, tijd (geschiedenis) en STEM.
 • Er wordt gewerkt met thema’s die aanleunen bij de belevingswereld van de leerlingen en uitgewerkt worden tot concrete realisaties. Zo maken we het leren zichtbaar.

2u | flex

 1. Ruimte voor feedback, gekoppeld aan remediëring en verdieping van leerstof: extra uitleg of uitdaging.
 2. Ruimte voor verbreding via (persoonlijke) projecten.
 3. Kennismaking met diverse studiedomeinen via workshops, uitstappen of peerteaching.

Aandacht voor ontwikkeling van vaardigheden zoals samenwerken, communiceren, digitale vaardigheden.