Innovatieve B-stroom | B-leaf

Onze bouwstenen:

image.png Een complementair en gemotiveerd kernteam.
image.png Voor elke leerling een coach die dicht staat bij leerling én ouders.
image.png Gepersonaliseerd, samenwerkend en vakoverstijgend leren.
image.png Een eigen stek op school: de place to B.
image.png Een sterk geloof in de groeimogelijkheden én eigenheid van alle jongeren.

basisvorming | 20u

Lessentabel basisvorming

2e leerjaar B 1e graad 27u
ProTECH
STEM (technologie) 1u
Project 4u
Wiskunde
Wiskunde 3u
Talen
Nederlands 4u
Frans 2u
Engels 1u
Levensbeschouwing
Levensbeschouwing 2u
Artistieke en lichamelijke vorming
Artistieke vorming 1u
Lichamelijke opvoeding 2u

keuze | 10u

Optiecluster:

zorg – kantoor/verkoop – technische projecten

Kennismaking met beroepenvelden waarbij je heel wat praktische vaardigheden leert.

 • Verzorging 3u
 • Kantoor/Verkoop 3u
 • Realisaties 4u

Optie:

STEM-technieken

Je leert heel wat praktische vaardigheden uit de technische sectoren.

 • Elektriciteit 3u
 • Realisaties 7u

ProTech   

 • In Protech komen Project en Technologie samen in maximaal vakoverstijgend werken.
 • Vijf vakken worden aan elkaar vastgeklikt: ruimte (aardrijkskunde), natuur & wetenschap, mens en maatschappij, tijd (geschiedenis) en STEM.
 • Er wordt gewerkt met thema’s die aanleunen bij de belevingswereld van de leerlingen en uitgewerkt worden tot concrete realisaties. Zo maken we het leren zichtbaar.

Flex | 2u   

Tijdens deze uren wordt flexibel gewerkt op drie vlakken:

 1. Feedback, gekoppeld aan remediëring en verdieping van leerstof: extra uitleg of uitdaging.
 2. Verbreding via (vakoverstijgende) projecten.
 3. Kennismaking met diverse studiedomeinen via workshops.