Innovatieve A-stroom

We zorgen voor een degelijke basisvorming en versterken deze via het leerlab. We doorbreken vakmuren en klasmuren door gebruik van inspirerende leerruimtes. In het kader van flexibel en digitaal leren, stellen we voor elke leerling een chromebook ter beschikking.

25u | basisvorming + leerlab

Lessentabel basisvorming

2e leerjaar 1e graad 25u
STEM: wiskunde – wetenschappen – techniek
Wiskunde 4u
Natuurwetenschappen 2u
Aardrijkskunde 1u
STEM 2u
Talen
Nederlands 4u
Frans 3u
Engels 2u
Mens en maatschappij
Geschiedenis 2u
Levensbeschouwing 2u
Artistieke en lichamelijke vorming
Artistieke vorming 1u
Lichamelijke opvoeding 2u

2u | LEERLAB (flex)   

Tijdens deze uren wordt flexibel gewerkt op drie vlakken:

  1. Feedback, gekoppeld aan remediëring en verdieping van leerstof: extra uitleg of uitdaging.
  2. Verbreding via (vakoverstijgende) projecten.
  3. Kennismaking met diverse studiedomeinen via workshops.

LEERLAB (les)   

Tijdens deze uren – waarmee we de traditionele lessen doorbreken – staan 2 vakken op het programma. De leertijd is flexibel wat wil zeggen dat leerlingen meer tijd kunnen nemen of sneller kunnen werken aan doelstellingen. In deze lessen worden leerlingen gecoacht in het ontwikkelen van zelfsturing.

5u | keuze basisoptie

STEM-wetenschappen
science & research

In deze optie leer je abstract en probleemoplossend denken, observeren en analyseren. Een uitdaging voor je brein!

STEM staat voor Science Technology Engineering Mathematics

STEM technieken
robotica

Deze optie biedt een praktische kennismaking met de wereld van technologische innovaties. Accent ligt op creëren en vormgeven.

Economie en organisatie

Deze optie laat je kennismaken met het bedrijfsleven en wakkert je ondernemingszin aan.

Moderne talen en wetenschappen

In de moderne krijg je een brede vorming waar je alle kanten mee uit kan. Je krijgt uitbreiding met drie uren talen (Engels, Frans en Nederlands) én twee uren wetenschappelijk project.

Klassieke talen : Latijn

Kiezen voor latijn is kiezen voor een klassieke vorming waar je alle kanten mee uit kan.