Duaal leren

Duaal leren, dat is vaardigheden ontwikkelen op school én op de werkvloer.

In het 5e en 6e jaar organiseren we de opleiding elektrische installaties duaal en de opleiding onthaal, organisatie en sales duaal

Je hebt les op maandag en dinsdag. Op woensdag, donderdag en vrijdag sta je op de werkvloer.

Troeven

Als jongere vind je na je studies sneller een job én ben je helemaal voorbereid op het echte werk.

Lessentabel

Vakken Uren
Basisvorming
Project algemene vakken
6u
Engels 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Beroepsgerichte vorming op school
4u
werkplekleren in het bedrijf 22u