Economische wetenschappen

Je krijgt een brede algemene economische vorming. Je maakt kennis met het boeiende economische leven vanuit standpunt van de consumenten en van de ondernemingen. Samen volgen we de economische trends op de voet. Voor dit alles maak je functioneel gebruik van verschillende digitale hulpmiddelen.

In de tweede graad bestuderen we algemene economische modellen, voeren we onderzoek naar de marktwerking en naar de keuzes van de producenten en de consumenten. Daarnaast komt ook het financiële aspect aan bod in een inleiding tot boekhouden.

Kortom, we gaan voor:

  • een brede algemene vorming
  • inleiding tot boekhouden
  • actief leren met functioneel ICT-gebruik
  • studie van actuele economische trends

Basisvorming

We blijven inzetten op een degelijke, gestructureerde basisvorming waarbij we horizontale samenhang versterken door over de vakken heen te werken.

Leerlab   

In dit leerlab zetten we in op de vele ICT-eindtermen die in de tweede graad bereikt moeten worden. We koppelen de leerinhouden ICT op een flexibele manier aan verschillende vakken (flex) zodat de theorie onmiddellijk kan toegepast worden in de praktijk, aldus integratie van ICT-vaardigheden in de diverse vakken. Tijdens het leerlab maken we ook ruimte voor coaching (met inbegrip van leercompetenties) en projecten (met inbegrip van ondernemingszin) en werken we aan het zelfsturend leervermogen van leerlingen.

Troeven

  • Kleine klasgroepen waardoor maximale differentiatie mogelijk is.
  • Ruimte voor individuele inbreng van de jongere.
  • Studiecoaching.

Lessentabel

Vakken Uren
STEM: wiskunde – wetenschappen
Wiskunde 5u
Fysica 1u
Biologie 1u
Chemie 1u
Aardrijkskunde 1u
Informaticawetenschappen (1u op de graad) 0u-1u
Talen
Nederlands 4u
Frans 3u
Engels 2u
Taallabo 1u
Economie
Economie 2u
Bedrijfswetenschappen 2u
Mens en maatschappij
Geschiedenis (m.i.v. burgerschap) 2u
Levensbeschouwing 2u
Cultuur en expressie (1u op de graad) 1u-0u
Lichamelijke vorming
Lichamelijke opvoeding 2u
Strategie, ICT & differentiatie     2u