Economie – wiskunde

Basisvorming

We blijven inzetten op een degelijke, gestructureerde basisvorming waarbij we horizontale samenhang versterken door over de vakken heen te werken.

Opties

  • optie 1: Latijn
  • optie 2: onderzoek & IT
  • optie 3: a head start programmeren, module georganiseerd door Howest

Troeven

  • Kleine klasgroepen waardoor maximale differentiatie mogelijk is.
  • Ruimte voor individuele inbreng van de jongere.
  • Studiecoaching.

Lessentabel economie-wiskunde

Vakken Uren
STEM: wiskunde – wetenschappen
Wiskunde en informaticawetenschappen 7u
Biologie, chemie, fysica 3u
Aardrijkskunde 1u
Economie
Economie m.i.v. economisch financiële competentie 3u
Bedrijfswetenschappen 1u
Talen
Nederlands 4u
Frans 3u
Engels 2u
Mens en maatschappij
Geschiedenis m.i.v. burgerschap 2u
Levensbeschouwing 2u
Lichamelijke vorming
Lichamelijke opvoeding 2u
Complementair gedeelte
Opties (zie hiernaast) 2u