Elektriciteit

In de tweede graad leer je de materialen en (onderdelen van) toestellen die door de elektricien gebruikt worden, kennen en correct gebruiken. Je leert een elektrische installatie installeren en renoveren. Je leert al doende technieken toepassen met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Basisvorming

We blijven inzetten op een degelijke, gestructureerde basisvorming waarbij we kennis en vaardigheden bij leerlingen optimaliseren met het accent op een gerichte ontplooiing.

Troeven

  • Nieuwe werkvormen met meer aandacht voor persoonlijke leertrajecten.
  • Aangename leer- en leefruimtes.
  • Aandacht voor welbevinden.
  • Kleine klasgroepen waardoor maximale differentiatie mogelijk is.
  • Ruimte voor individuele inbreng van de jongere.

Lessentabel

Vakken Uren
Basisvorming
Project algemene vakken
6u
Engels 2u
Levensbeschouwing 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Elektriciteit 20u
Theorie en praktijk elektriciteit