Elektriciteit

In de tweede graad leer je de materialen en (onderdelen van) toestellen die door de elektricien gebruikt worden, kennen en correct gebruiken. Je leert een elektrische installatie installeren en renoveren. Je leert al doende technieken toepassen met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu.

We plannen in schooljaar 2023-2024 een vervolgopleiding in de derde graad op te starten.

Basisvorming

We geven een degelijke, gestructureerde basisvorming waarbij we kennis en vaardigheden bij leerlingen optimaliseren door de integratie van theorie met praktijk.

Leerlab   

In het specifiek gedeelte wordt ruimte gemaakt voor projectmatig onderwijs.

Troeven

  • Nieuwe werkvormen met meer aandacht voor persoonlijke leertrajecten.
  • Aangename leer- en leefruimtes.
  • Aandacht voor welbevinden.
  • Kleine klasgroepen waardoor maximale differentiatie mogelijk is.
  • Ruimte voor individuele inbreng van de jongere.

Lessentabel

Vakken Uren
Basisvorming
15u
Project algemene vakken
8u
Engels 2u
ICT 1u
Levensbeschouwing 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Elektriciteit     17u
Elektriciteit 17u