Elektriciteit

In 2021-2022 organiseren we het 3e jaar elektriciteit. Dit zal jaar per jaar verder uitgerold worden parallel met de modernisering secundair onderwijs.

In de tweede graad leer je de materialen en (onderdelen van) toestellen die door de elektricien gebruikt worden, kennen en correct gebruiken. Je leert een elektrische installatie installeren en renoveren. Je leert al doende technieken toepassen met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Basisvorming

We blijven inzetten op een degelijke, gestructureerde basisvorming waarbij we kennis en vaardigheden bij leerlingen optimaliseren met het accent op een gerichte ontplooiing.

Troeven

  • Nieuwe werkvormen met meer aandacht voor persoonlijke leertrajecten.
  • Aangename leer- en leefruimtes.
  • Aandacht voor welbevinden.
  • Kleine klasgroepen waardoor maximale differentiatie mogelijk is.
  • Ruimte voor individuele inbreng van de jongere.

Lessentabel

Vakken Uren
Basisvorming
15u
Project algemene vakken
8u
Engels 2u
ICT 1u
Levensbeschouwing 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Elektriciteit 17u
Elektriciteit 8u
Projectrealisatie & constructie 9u