Elektrische installaties

In deze praktijkgerichte opleiding leer je nieuwe elektrische installaties in woningen of gebouwen plaatsen en bestaande installaties onderhouden en renoveren.

Basisvorming

We blijven inzetten op een degelijke, gestructureerde basisvorming waarbij we kennis en vaardigheden bij leerlingen optimaliseren met het accent op een gerichte ontplooiing.

Troeven

  • Nieuwe werkvormen met meer aandacht voor persoonlijke leertrajecten.
  • Aangename leer- en leefruimtes.
  • Aandacht voor welbevinden.
  • Kleine klasgroepen waardoor maximale differentiatie mogelijk is.
  • Ruimte voor individuele inbreng van de jongere.
  • Internationale stage.

Lessentabel

Vakken Uren
Basisvorming
Project algemene vakken
5u
Nederlands
1u
Engels 2u
Levensbeschouwing 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Elektriciteit 20u
Theorie en praktijk elektriciteit

Stage

  • 5e jaar: elke donderdag vanaf januari
  • 6e jaar: elke donderdag