Elektromechanische technieken

Richting voor leerlingen met interesse en aanleg voor techniek en technologische innovatie. Een opleiding met toekomst!

Je leert analyseren en berekeningen uitvoeren. De theorie wordt ondersteund door labo-oefeningen.

Je leert verschillende materialen, toestellen en technieken kennen. Je leert constructies en installaties ontwerpen, de processen voorbereiden en begeleiden met professionele software.

Je ontdekt de wereld van verlichting, motoren en generatoren, automatisering, PLC- sturingen. Je leert hoe machines met de computer bediend en ontworpen (CNC, CAD-CAM) worden.

Deze studierichting omvat twee grote blokken:

  • Elektriciteit: je leert elektromechanische kringen analyseren, de basiswetten van de elektriciteit toepassen in diverse elektrische opstellingen. Je voert elementaire berekeningen uit die steunen op een wiskundige basis.
  • Mechanica: je verwerft basiskennis van theoretische mechanica en past dit toe in het vervaardigen van mechanische werkstukken. Je krijgt inzicht in de werking, de mogelijkheden en het gebruik van de belangrijkste werktuigmachines en gereedschappen. Je leert de eigenschappen van de materialen en de krachten die er op inwerken kennen.

Basisvorming

We blijven inzetten op een degelijke, gestructureerde basisvorming waarbij we kennis en vaardigheden bij leerlingen optimaliseren met het accent op een gerichte ontplooiing.

Leerlab   

In het specifiek gedeelte elektromechanica wordt ruimte gemaakt voor projectmatig onderwijs.

Tijdens het luik ‘ICT & flex’ zetten we in op de vele ICT-eindtermen die in de tweede graad bereikt moeten worden. We koppelen de leerinhouden ICT op een flexibele manier aan verschillende vakken (flex) zodat de theorie onmiddellijk kan toegepast worden in de praktijk, aldus integratie van ICT-vaardigheden in de diverse vakken. Tijdens het leerlab maken we ook ruimte voor coaching (met inbegrip van leercompetenties) en projecten (met inbegrip van ondernemingszin) en werken we aan het zelfsturend leervermogen van leerlingen.

Troeven

  • Bedrijfsbezoeken leggen de link tussen theorie en praktijk.
  • Dynamische opleidingen die samenwerken met externe partners.
  • Kleine klasgroepen waardoor maximale differentiatie mogelijk is.
  • Ruimte voor individuele inbreng van de jongere.
  • Studiecoaching.

Lessentabel

Vakken Uren
STEM: wiskunde – wetenschappen
Wiskunde 3u
Natuurwetenschappen 1u
Aardrijkskunde 1u
Talen
Nederlands (m.i.v. burgerschap) 4u
Frans 2u
Engels 2u
Mens en maatschappij
Geschiedenis 1u
Artistieke expressie (1u op de graad) 0u-1u
Levensbeschouwing 2u
Lichamelijke vorming
Lichamelijke opvoeding 2u
Elektromechanica    
Mechanica 2u
Elektriciteit 2u
Elektromechanische technieken 7u
Project STEM engineering 1u
Strategie, ICT & differentiatie     2u-1u