Elektromechanica

Richting voor leerlingen met interesse en aanleg voor techniek en technologische innovatie. Een opleiding met toekomst!

Basisvorming

We blijven inzetten op een degelijke, gestructureerde basisvorming waarbij we kennis en vaardigheden bij leerlingen optimaliseren met het accent op een gerichte ontplooiing.

Troeven

  • Bedrijfsbezoeken leggen de link tussen theorie en praktijk.
  • Dynamische opleidingen die samenwerken met externe partners.
  • Kleine klasgroepen waardoor maximale differentiatie mogelijk is.
  • Ruimte voor individuele inbreng van de jongere.
  • Studiecoaching.

Lessentabel

Vakken Uren
STEM: wiskunde – wetenschappen
Wiskunde 4u
Fysica 1u
Chemie 1u
Aardrijkskunde 1u
Talen
Nederlands 4u
Frans 2u
Engels 2u
Mens en maatschappij
Geschiedenis 1u
Levensbeschouwing 2u
Lichamelijke vorming
Lichamelijke opvoeding 2u
Elektromechanica
Elektriciteit 7u
Mechanica 7u