Humane wetenschappen

Brede vorming waar je alle kanten mee uit kan.

Basisvorming

We blijven inzetten op een degelijke, gestructureerde basisvorming waarbij we horizontale samenhang versterken door over de vakken heen te werken.

Opties

  • optie 1: Latijn (2u) + IT & programmeren (1u)
  • optie 2: onderzoek (2u) IT & programmeren (1u)
  • optie 3: a head start programmeren, module georganiseerd door Howest

Troeven

  • Kleine klasgroepen waardoor maximale differentiatie mogelijk is.
  • Ruimte voor individuele inbreng van de jongere.
  • Studiecoaching.

Lessentabel

Vakken Uren
STEM: wiskunde – wetenschappen
Wiskunde 3u
Natuurwetenschappen 2u
Aardrijkskunde 1u
Talen
Nederlands 4u
Frans 3u
Engels 2u
Mens en maatschappij
Geschiedenis 2u
Levensbeschouwing 2u
Cultuurwetenschappen 4u
Gedragswetenschappen 4u
Lichamelijke vorming
Lichamelijke opvoeding 2u
Complementair gedeelte
Opties (zie hiernaast) 3u