Humane wetenschappen

Brede vorming waar je alle kanten mee uit kan.

Basisvorming

We blijven inzetten op een degelijke, gestructureerde basisvorming waarbij we horizontale samenhang versterken door over de vakken heen te werken.

Opties

  • optie 1: Latijn
  • optie 2: onderzoek & IT
  • optie 3: a head start programmeren, module georganiseerd door Howest

Troeven

  • Kleine klasgroepen waardoor maximale differentiatie mogelijk is.
  • Ruimte voor individuele inbreng van de jongere.
  • Studiecoaching.

Lessentabel

Vakken Uren
STEM: wiskunde – wetenschappen
 
Wiskunde 4u
Natuurwetenschappen 2u
Aardrijkskunde 1u
Talen  
Nederlands 4u-3u
Frans 3u
Engels 2u
Mens en maatschappij  
Geschiedenis m.i.v. burgerschap 2u
Economisch financiële competentie 0u-1u
Levensbeschouwing 2u
Cultuur en maatschappijwetenschappen 2u
Gedragswetenschappen 3u
Filosofie 2u
Kunstbeschouwing 1u
Lichamelijke vorming  
Lichamelijke opvoeding 2u
Complementair gedeelte  
Opties (zie hiernaast) 2u