7de jaar Industrieel onderhoud

Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leer je hoe je machines/installaties kan onderhouden, onderdelen herstellen of vervaardigen.

Troeven

  • Nieuwe werkvormen met meer aandacht voor persoonlijke leertrajecten.
  • Aangename leer- en leefruimtes.
  • Aandacht voor welbevinden.
  • Kleine klasgroepen waardoor maximale differentiatie mogelijk is.
  • Ruimte voor individuele inbreng van de jongere.

Lessentabel

Vakken Uren
Basisvorming
Project algemene vakken
6u
Engels 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Levensbeschouwing 2u
Industrieel onderhoud
20u
Mechanica – elektriciteit – koeltechniek