Latijn

Aan de hand van authentieke Latijnse tekstfragmenten gaan we dieper in op de boeiende Romeinse cultuur en behandelen we de belangrijkste onderdelen van de Latijnse grammatica. Hiermee wordt een grondige basis gelegd voor het aanleren van moderne talen.

Je legt tijdens deze lessen niet alleen een grondige basis voor het aanleren van moderne talen, maar je mag je ook verwachten aan heel leuke lessen waarbij een virtueel bezoekje aan het Colosseum en een Romeinse kookles op de planning staan.

Basisvorming

We blijven inzetten op een degelijke, gestructureerde basisvorming waarbij we horizontale samenhang versterken door over de vakken heen te werken.

Leerlab   

In dit leerlab zetten we in op de vele ICT-eindtermen die in de tweede graad bereikt moeten worden. We koppelen de leerinhouden ICT op een flexibele manier aan verschillende vakken (flex) zodat de theorie onmiddellijk kan toegepast worden in de praktijk, aldus integratie van ICT-vaardigheden in de diverse vakken. Tijdens het leerlab maken we ook ruimte voor coaching (met inbegrip van leercompetenties) en projecten (met inbegrip van ondernemingszin) en werken we aan het zelfsturend leervermogen van leerlingen.

Troeven

  • Kleine klasgroepen waardoor maximale differentiatie mogelijk is.
  • Ruimte voor individuele inbreng van de jongere.
  • Studiecoaching.

Lessentabel

Vakken Uren
STEM: wiskunde – wetenschappen
Wiskunde 5u
Fysica 1u
Biologie 1u
Chemie 1u
Aardrijkskunde 1u
Talen
Nederlands 4u
Frans 3u
Engels 2u
Taallabo (1u op de graad) 0u-1u
Latijn 4u
Mens en maatschappij
Geschiedenis (m.i.v. burgerschap) 2u
Cultuur en expressie (1u op de graad) 1u-0u
Kunstbeschouwing 1u
Levensbeschouwing 2u
Lichamelijke vorming
Lichamelijke opvoeding 2u
Strategie, ICT & differentiatie     2u