Leerlabo

Project

We trekken de kaart van innovatie waarbij we leerkansen van leerlingen willen maximaliseren. In het schooljaar 2021-2022 gaan we van start met het leerlabo in de 1e graad. Hierbij zullen we vakmuren doorbreken om via diverse projecten tot komen tot krachtig leren.

Krachtige leeromgeving

We zullen vakdoorbrekend maar ook ‘klaslokaaldoorbrekend’ werken. We plannen de creatie van een krachtige werkplek met ruimte voor samenwerkend leren.
Leerkrachten ervaren dat een goed ingerichte leerruimte jongeren activeert en hun creativiteit aanwakkert.