Zorg en welzijn (Voeding-verzorging)

Je vindt gezond eten belangrijk en staat graag achter het fornuis? Je werkt graag met én voor jonge en minder jonge mensen? Kies dan voor deze richting.

Basisvorming

We blijven inzetten op een degelijke, gestructureerde basisvorming waarbij we kennis en vaardigheden bij leerlingen optimaliseren met het accent op een gerichte ontplooiing.

Troeven

  • Nieuwe werkvormen met meer aandacht voor persoonlijke leertrajecten.
  • Aangename leer- en leefruimtes.
  • Aandacht voor welbevinden.
  • Kleine klasgroepen waardoor maximale differentiatie mogelijk is.
  • Ruimte voor individuele inbreng van de jongere.

Lessentabel

Vakken Uren
Basisvorming
Project algemene vakken
6u
Engels 2u
Levensbeschouwing 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Zorg en welzijn (Voeding-verzorging) 20u
Huishoudkunde: woon- en leefomgeving
Huishoudkunde: welzijn
Huishoudkunde: voeding
Artistieke vorming