Zorg en welzijn (Voeding-verzorging)

Deze beroepsopleiding is bedoeld voor jongeren met verantwoordelijkheidsgevoel die bovendien belangstelling hebben voor het dagelijks leven van gezonde én zieke mensen.

Je pakket algemene vakken is eerder beperkt, je leert voornamelijk al doende. Graag werken met en/of voor mensen is noodzakelijk.

In de 2e graad leer je vooral veel over huishouding: gezonde, evenwichtige en eenvoudige maaltijden bereiden, het onderhouden van de woning, de kleding en ander textiel.

Je leert over sociale relaties, gezonde voeding en krijgt een basiskennis over ziekenzorg.

Je moet bereid zijn mensen te verzorgen of ze nu jong of oud zijn, man of vrouw… Het accent ligt hierbij op zelfzorg, mantelzorg en zorg binnen de eigen omgeving.

Basisvorming

We blijven inzetten op een degelijke, gestructureerde basisvorming waarbij we kennis en vaardigheden bij leerlingen optimaliseren met het accent op een gerichte ontplooiing.

Troeven

  • Nieuwe werkvormen met meer aandacht voor persoonlijke leertrajecten.
  • Aangename leer- en leefruimtes.
  • Aandacht voor welbevinden.
  • Kleine klasgroepen waardoor maximale differentiatie mogelijk is.
  • Ruimte voor individuele inbreng van de jongere.

Lessentabel

Vakken Uren
Basisvorming
15u
Project algemene vakken
8u
Engels 2u
ICT 1u
Levensbeschouwing 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Zorg en welzijn (Voeding-verzorging) 17u
Welzijn 2u
Voeding 9u
Pedagogisch handelen 6u