Mechanisch onderhoud

Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leer je hoe je machines/installaties kan onderhouden, onderdelen herstellen of vervaardigen.

Basisvorming

We blijven inzetten op een degelijke, gestructureerde basisvorming waarbij we kennis en vaardigheden bij leerlingen optimaliseren met het accent op een gerichte ontplooiing.

Leerlab   

In het specifiek gedeelte wordt ruimte gemaakt voor projectmatig onderwijs.

Troeven

  • Nieuwe werkvormen met meer aandacht voor persoonlijke leertrajecten.
  • Aangename leer- en leefruimtes.
  • Aandacht voor welbevinden.
  • Kleine klasgroepen waardoor maximale differentiatie mogelijk is.
  • Ruimte voor individuele inbreng van de jongere.

Lessentabel

Vakken Uren
Basisvorming
Project algemene vakken
5u
Nederlands 1u
Engels 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Levensbeschouwing 2u
Mechanisch onderhoud
20u
Mechanica – elektriciteit – lassen – fietsherstel