Moderne talen – wetenschappen

Veelzijdige richting voor leerlingen met interesse in taal en wetenschap.

Basisvorming

We blijven inzetten op een degelijke, gestructureerde basisvorming waarbij we horizontale samenhang versterken door over de vakken heen te werken.

Opties

  • optie 1: Latijn 
  • optie 2: Onderzoek & IT
  • optie 3: a head start programmeren, module georganiseerd door Howest

Troeven

  • Kleine klasgroepen waardoor maximale differentiatie mogelijk is.
  • Ruimte voor individuele inbreng van de jongere.
  • Studiecoaching.

Lessentabel

Vakken Uren
STEM: wiskunde – wetenschappen
Wiskunde 4u
Biologie, chemie, fysica & project STEM 6u-5u
Aardrijkskunde 1u
Talen
Nederlands 4u
Frans 4u
Engels 3u
Duits 2u
Mens en maatschappij
Geschiedenis m.i.v. burgerschap 2u
Economisch financiële competentie 0u-1u
Levensbeschouwing 2u
Lichamelijke vorming
Lichamelijke opvoeding 2u
Complementair gedeelte
Opties (zie hiernaast) 2u