Natuurwetenschappen

Richting voor leerlingen met interesse en aanleg voor wiskunde en wetenschappen.

In de uren wetenschappen ga je aan de slag met gegevens en waarnemingen om daaruit conclusies te trekken. Je ontleedt en beoordeelt feitenmateriaal waarbij je leert om (natuur)wetenschappelijke verschijnselen te verklaren.

Open onderzoeksopdrachten over een wetenschappelijk probleem brengen je tot interessante projecten.

Kortom, je leert alle aspecten van de wetenschappelijke onderzoeksmethode nog beter kennen zodat je een echte wetenschapper wordt:

  • probleemoplossend denken
  • onderzoek plannen en uitvoeren
  • data analyseren en interpreteren
  • verklaringen en oplossingen formuleren
  • evalueren en conclusies overbrengen

Tijdens de STEM-uren ga je vooral met projecten aan de slag waarbij je de wetenschappelijke onderzoeksmethode concreet kan toepassen. Hedendaagse problemen probeer je op te lossen door gebruik te maken van technologische hulpmiddelen. Automatisatie speelt een belangrijke rol.

Voor het automatiseren van je projecten heb je héél wat technologische hulpmiddelen ter beschikking zoals LEGO Mindstorms, Arduino, Raspberry PI, mBots, robotarmen, 3D-scanner en – printer…

Basisvorming

We blijven inzetten op een degelijke, gestructureerde basisvorming waarbij we horizontale samenhang versterken door over de vakken heen te werken.

Leerlab 

In het leerlab zetten we in op de vele ICT-eindtermen die in de tweede graad bereikt moeten worden. We koppelen de leerinhouden ICT op een flexibele manier aan verschillende vakken (flex) zodat de theorie onmiddellijk kan toegepast worden in de praktijk, aldus integratie van ICT-vaardigheden in de diverse vakken. Tijdens het leerlab maken we ook ruimte voor coaching (met inbegrip van leercompetenties) en projecten (met inbegrip van ondernemingszin) en werken we aan het zelfsturend leervermogen van leerlingen.

Troeven

  • Kleine klasgroepen waardoor maximale differentiatie mogelijk is.
  • Ruimte voor individuele inbreng van de jongere.
  • Studiecoaching.

Lessentabel

Vakken Uren
STEM: wiskunde – wetenschappen
 
Wiskunde 5u
Fysica 2u
Biologie 2u
Chemie 2u
Aardrijkskunde 1u
Project STEM 1u
Informaticawetenschappen (1u per graad) 0u-1u
Talen  
Nederlands 4u
Frans 3u
Engels 2u
Taallabo 1u
Mens en maatschappij  
Geschiedenis (m.i.v. burgerschap) 2u
Cultuur en expressie (1u per graad) 1u-0u
Levensbeschouwing 2u
Lichamelijke vorming  
Lichamelijke opvoeding 2u
Strategie, ICT & differentiatie    2u