Natuurwetenschappen

Richting voor leerlingen met interesse en aanleg voor wiskunde en wetenschappen.

Basisvorming

We blijven inzetten op een degelijke, gestructureerde basisvorming waarbij we horizontale samenhang versterken door over de vakken heen te werken.

Troeven

  • Kleine klasgroepen waardoor maximale differentiatie mogelijk is.
  • Ruimte voor individuele inbreng van de jongere.
  • Studiecoaching.

Lessentabel

Vakken Uren
STEM: wiskunde – wetenschappen
Wiskunde 5u
Fysica 2u
Biologie 2u
Chemie 2u
Aardrijkskunde 1u
STEM – wetenschappen 2u
STEM – IT & multimedia 2u
Talen
Nederlands 4u
Frans 3u
Engels 3u
Mens en maatschappij
Geschiedenis 2u
Levensbeschouwing 2u
Lichamelijke vorming
Lichamelijke opvoeding 2u