Organisatie en logistiek

Deze beroepsopleiding is bedoeld voor jongeren met interesse in het bedrijfsleven.

Deze richting biedt een praktijk- en bedrijfsgerichte vorming die een flexibele inzet op de arbeidsmarkt mogelijk maakt.

Je leert mensen ontvangen, verkoopgesprekken voeren, werken met diverse softwaretoepassingen en taken uitvoeren zoals ontvangt en opslag van goederen. Verder zetten we in op communicatieve vaardigheden, economische kennis en diverse aspecten van administratie.

Basisvorming

We geven een degelijke, gestructureerde basisvorming waarbij we kennis en vaardigheden bij leerlingen optimaliseren door de integratie van theorie met praktijk.

Leerlab   

In het specifiek gedeelte wordt ruimte gemaakt voor projectmatig onderwijs.

Troeven

  • Nieuwe werkvormen met meer aandacht voor persoonlijke leertrajecten.
  • Aangename leer- en leefruimtes.
  • Aandacht voor welbevinden.
  • Kleine klasgroepen waardoor maximale differentiatie mogelijk is.
  • Ruimte voor individuele inbreng van de jongere.

Lessentabel

Vakken Uren
Basisvorming
15u
Project algemene vakken
8u
Engels 2u
ICT 1u
Levensbeschouwing 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Organisatie en logistiek     17u
Taallabo: Engels, Frans, Nederlands 5u
ICT-tools 2u
Bedrijfsorganisatie, onthaal, sales en logistiek 10u