Verzorging

Je wordt voorbereid op een job in de zorg. Accent ligt op praktijk en attitudes.
Je krijgt de kans om deel te nemen aan een internationale stage.

Leerlab   

In het specifiek gedeelte wordt ruimte gemaakt voor projectmatig onderwijs.

Troeven

  • Nieuwe werkvormen met meer aandacht voor persoonlijke leertrajecten.
  • Aangename leer- en leefruimtes.
  • Aandacht voor welbevinden.
  • Kleine klasgroepen waardoor maximale differentiatie mogelijk is.
  • Ruimte voor individuele inbreng van de jongere.
  • Internationale stage.

Lessentabel

Vakken Uren
Basisvorming
Project algemene vakken
5u
Nederlands 1u
Engels 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Levensbeschouwing 2u
Basiszorg en ondersteuning 20u
Huishoudkunde (maaltijdzorg & woon- en leefomgeving) , pedagogiek, verzorging (gezondheid en welzijn)

Blokstage