Verzorging

Je wordt voorbereid op een job in de zorg. Accent ligt op praktijk en attitudes.
Je krijgt de kans om deel te nemen aan een internationale stage in Londen.

Troeven

  • Nieuwe werkvormen met meer¬†aandacht voor persoonlijke leertrajecten.
  • Aangename leer- en leefruimtes.
  • Aandacht voor welbevinden.
  • Kleine klasgroepen waardoor maximale differentiatie¬†mogelijk is.
  • Ruimte voor individuele inbreng van de jongere.

Lessentabel

Vakken Uren
Basisvorming
Project algemene vakken
4u
Engels 2u
Lichamelijke opvoeding 2u
Verorging 22u
Verzorging
Huishoudkunde
Opvoedkunde
Expressie