Wiskunde – wetenschappen

Richting voor leerlingen met interesse en aanleg voor wiskunde en wetenschappen.

Basisvorming

We blijven inzetten op een degelijke, gestructureerde basisvorming waarbij we horizontale samenhang versterken door over de vakken heen te werken.

Opties

  • optie 1: Latijn (2u) + IT & programmeren met uitdagend wiskundeproject (1u)
  • optie 2: onderzoek (2u) IT & programmeren met uitdagend wiskundeproject (1u)
  • optie 3: a head start programmeren, module georganiseerd door Howest

Troeven

  • Kleine klasgroepen waardoor maximale differentiatie mogelijk is.
  • Ruimte voor individuele inbreng van de jongere.
  • Studiecoaching.

Lessentabel

Vakken Uren
STEM: wiskunde – wetenschappen
Wiskunde 7u
Fysica 2u
Biologie 1/2u
Chemie 2u
Aardrijkskunde 2/1u
Talen
Nederlands 4u
Frans 3u
Engels 2u
Mens en maatschappij
Geschiedenis 2u
Levensbeschouwing 2u
Lichamelijke vorming
Lichamelijke opvoeding 2u
Complementair gedeelte
Opties (zie hiernaast) 3u