Wiskunde – wetenschappen

Richting voor leerlingen met interesse en aanleg voor wiskunde en wetenschappen.

Basisvorming

We blijven inzetten op een degelijke, gestructureerde basisvorming waarbij we horizontale samenhang versterken door over de vakken heen te werken.

Opties

  • optie 1: Latijn
  • optie 2: onderzoek & IT
  • optie 3: a head start programmeren, module georganiseerd door Howest

Troeven

  • Kleine klasgroepen waardoor maximale differentiatie mogelijk is.
  • Ruimte voor individuele inbreng van de jongere.
  • Studiecoaching.

Lessentabel

Vakken Uren
STEM: wiskunde – wetenschappen
 
Wiskunde en informaticawetenschappen 7u
Biologie, chemie, fysica & project STEM 6u
Aardrijkskunde 1u
Onderzoeksvaardigheden wetenschappen en STEM 1u
Talen  
Nederlands 4u-3u
Frans 3u
Engels 2u
Mens en maatschappij  
Geschiedenis m.i.v. burgerschap 2u
Economisch financiële competentie 0u-1u
Levensbeschouwing 2u
Lichamelijke vorming  
Lichamelijke opvoeding 2u
Complementair gedeelte  
Opties (zie hiernaast) 2u